De 12 inwijdingen
 
 

 
 

The Universal Rites™

Een dimensionaal jaar, waarin je 12 bijzondere dimensionale inwijding gaat ervaren


1 - The Centre of yourself

2 - Talking from the heart

3 - Your sacred body

4 - The Magic

5 - Wholeness with all

6 - The Key of Wisdom

7 - Life Energy

8 - Finding your soul group

9 - Consciousness of your medicine

10 - The Voices of truth

11 - Creating life

12 - Being your true self

Deze mooie Dimensionale Inwijdingen zijn de brug naar een totaal ander energiepatroon. Het is de stap in een dimensionaal universum. Een mooie, verbazingwekkende, boeiende, leerzame en verbindende manier om aan de reis in het onbekende te beginnen, het onbekende dimensionale pad, dat ons dichter naar ons thuis zal brengen en dus naar onszelf… 12 dimensies /
12 maanden / elke maand 1 inwijding……..een dimensionaal jaar!

Dimensies & Inwijdingen

Een Dimensie is een staat van bewustzijn, trillingen en energie, en een mogelijkheid om verschillende niveaus van leven te verklaren. Een dimensie bestaat ook uit energie en is hierdoor een energetisch veld. Dit zorgt ervoor dat de dimensies op 2 niveaus aanwezig, zowel in jezelf als bewustzijn, als buiten jezelf als energetisch veld. Iedere dimensie heeft wetten en principes die speciaal zijn voor de frequentie van deze dimensie. Meer uitleg tijdens de inwijdingen zelf natuurlijk. 

 

The Gateway - 1e Dimension

- De Kern van ons Zijn -

De eerste dimensie is het bewustzijn van De Aarde (Gaia) en van ons fysieke lichaam. Deze dimensie is het domein van het minerale rijk. Het deel van ons lichaam dat correspondeert met de 1e dimensie zijn de mineralen, het water en de genetische codes die het fundament vormen van onze fysieke vorm. Dit is de Gateway tussen de Micro en Macrokosmos.

 

 

The Connections – 2e Dimension

- Bewustwording van de Biologische Verbinding -

De tweede dimensie is waar we bewust worden op biologisch niveau. Hier functioneert ons lichaam zonder dat we hier bewust over na hoeven te denken. We ademen, ons hart slaat en ons lichaam reguleert onze temperatuur. Onze cellen zijn met elkaar verbonden, hebben een connectie en communiceren met elkaar. Zo kan alles functioneren omdat het met elkaar verbonden is. In deze inwijding worden we ons bewust an de verbindingen, de verbinding in ons lichaam, maar ook met andere energieën en wezens om ons heen zoals Feeën, deva’s, natuurgeesten, chemische wezens, elementalen en ook de demonische energieën.

 

The Planetary Consciousness – 3e Dimension

- Identificeren met de Materie -

De derde dimensie is waar de energie zich stolt in een donkere, dichte poel van materie. Ons vermogen om schoonheid hier te ervaren laat zien dat we in een liefdevol universum leven. We kunnen ons identificeren met de materie om ons heen, en hierdoor ook zelf dichte materie worden. Door onze vrije wil kunnen we handelen als heiligen of demonen,  of ergens hiertussen.

Als we onze acties alleen in de energie van de 3e dimensie neerzetten, leven we in een materiële wereld.

 

 

The Will &The Power – 4e Dimension

 

 
- Magie wordt realiteit -

 

Omdat de illusie van goed en kwaad zich hier manifesteert. En omdat de extreme veranderlijkheid van vorm mogelijk is, is er wantrouwen en angst. Is er veel eigen Kracht en Wil nodig voor bescherming en controle over de negatieve vormen waar we hier mee te maken krijgen. Magie wordt hier realiteit, en als je in je eigen kracht staat, kun je gebruik maken van: Magie, tijdreizen, karma, reïncarnatie, geluk, psychische operaties, vliegen, gedachten lezen,  vormeloze spirits, toveren, en natuurlijk astraal reizen. Dit alles komt allemaal vanuit deze dimensie. Hier leren we om de vormen te gebruiken die nodig zijn, en onze wil en kracht te verscherpen en versterken.

 

 

 

The Golden Gates – 5e Dimension

 

- Van Afzondering naar Eenheid -

Hier incarneren we als androgene sterren wezens. En leven we op de sterren. Deze eeuwige vormen hebben geen pijn, de waarschuwingen die nodig zijn in een fysiek lichaam. Daarom is er hier geen fysiek lijden. En we lijden ook niet aan enige vorm van afzondering, omdat we continue samenzijn in de eenheid van de Goddelijke energie. We baseren onze handelingen totaal op liefde. Op dit niveau bestaat geen angst. Hier ervaren we hoe we van een individu over gaan naar eenheid.

 

 
 
The Akashic Energy – 6e Dimension

 

- Informatie en Vormen van Alles wat bestaat -

De energie van deze dimensie is niet om te onderwijzen, maar om informatie en de betekenis van informatie te verzamelen. Alle talen, symbolen en vormen van communicatie en alles wat bestaan,  beginnen hier. Het Universum “maakt’ hier de Vorm waarin alles gegoten kan worden. Op dit niveau vinden we de Vorm van astrologische en genetische codes. Hier worden ook de Akasha boeken gehouden, de complete informatie over alles en iedereen wat bestaat. Zowel van mens, dier, boom, plant, steen, sterren, zonnen, manen, sterrenstelsels, melkwegen, universums, echt alles.

 
 

The Living Vortexes – 7e Dimension

- Toekomstige informatie ophalen -

De 7e dimensionale wezens, kunnen zich in vele vormen uiten. Sommige zijn draaiende regenboog kleurende linten, Andere zien eruit als schitterende webben van licht. Ze draaien, niet alleen vertikaal en horizontaal, maar ook diagonaal, door elkaar heen en alle richtingen die je maar kunt verzinnen, naar het verleden en naar de toekomst. Ze halen informatie op uit het verleden, maar ook uit de toekomst. Hier ontdekken we andere dimensies die ons bij de evolutie kunnen dienen.

 
 

The Oceans of Light – 8e Dimension

- De Zielengroep Collectie -

Een zielengroep is een groep van entiteiten die samenkomen als een eenheid. Als zielengroep kunnen we andere vormen in andere dimensies aannemen. Als voorbeeld, een geheel regenwoud  kan het lichaam van een zielengroep zijn. Dit alles om informatie, healing, leven, licht en eenheid te laten ontstaan.

 
 

The Powers That Be – 9e Dimension

- De Creatie van Vorm en Hiërarchie -

De negende dimensie is de overgang van vormeloos naar vorm. Als negendimensionaal wezen kunnen we zeggen “Ik wordt de vorm van een planeet”. En dan doen we dit. Als een planetair (sterren, universum etc) bewustzijn gaat onze vorm door evolutionaire stadiums. Ons Planetair bewustzijn kan alle vormen aannemen die nodig zijn. Van een grassprietje tot een planeet of sterrenstelsel. Alle vormen zijn nodig, alleen zien sommige vormen en indrukwekkender en mooier uit dan andere. De “Powers That Be” zorgen hier voor een hiërarchische structuur, zodat er eerst een planeet ontstaat, voordat het grassprietje tot leven komt.

 
 

The Light in Everything – 10e Dimension

- De Levende Waarheid -

Deze dimensie is als de buitenste laag van het Universum. Voorbij deze laag is “the Void” het Niets. Van een elfde dimensionaal perspectief, zien we biljoenen van deze lagen in het Niets van The Void. Maar binnen deze laag zijn vele kleinere lagen, en iedere laag representeert een dimensie. De harde kern is Materie, de 3e dimensie. Tien dimensionale wezens zijn in essentie een pure mix van de grote Yin en Yang. Het tien dimensionale bewustzijn noemen we het Kosmische Bewustzijn of het Christus Bewustzijn. Christus is een tien dimensionaal wezen, die zijn bewustzijn projecteerde in een menselijke vorm. Het was geen metafoor toen Hij zei: “Ik ben de Waarheid, het Licht en de Weg”. De tiende dimensie is de Levende Waarheid. Het is ook het licht in Alles. En het is de Weg naar huis, terug naar de Creator.

 

The Living Universe – 11e Dimension

- Het Zaad en de Basis van Universums -

Soms manifesteert De Bron Materie waaruit Universums worden geschapen. We noemen dit de elfde dimensie. Het zijn eigenlijk Twee waarneembare wezens in Een.  De grote Yang is God de Vader, de Schepper. De grote Yin is God de Moeder, de Schepper. In hun is het potentieel aanwezig voor co-schepping van alle Spirits, Vormen en Universums gedurende een Kosmisch jaar. Een dun membraan zorgt voor een scheiding tussen beide. Een Universum wordt geboren als een zaadje – een deeltje van de Grote Yang – binnendringt in het membraan dat Yin en Yang van elkaar scheidt. Het zaadje versmelt met een “stukje” van de Yin, creëert een zygote dat erg snel groeit. Wetenschappers noemen dit De Big Bang. Technisch gezien is het geen explosie, maar een “explosieve” groei van een levend Universum.

 
 

The Source – 12e Dimension

 

 
- Al Wat Is – DE BRON –

 

Het is niet mogelijk om de twaalfde dimensie te zien, in te vullen of te verwachten wat het is. In Spirituele termen is het God. Vele oude culturen noemde God  “ voorbij woorden “ – “ geen woorden voor” – en terecht. De twaalfde dimensie bevat en overtreft alle Oneindigheden. Voorbij woorden is altijd meer dan we kunnen fantaseren.

Als voorbeeld kun je zeggen “God is pure onvoorwaardelijke Liefde”. Om dit waar te maken zul je “en meer” moeten toevoegen.  Met andere woorden, er is altijd veel meer dan we kunnen bevatten, dus achter alles wat we hier bekendmaken hoort dus – en meer

 

 

Dit is DE BRON - AL WAT IS – en meer  

 

 

 

 


 

Contact:

Voor meer informatie en afspraken kun je bellen of mailen met:

Caro Daalder

Mobiel: 06-2420 5581

Mail: dequest@live.nl 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Tekst:
Illuminology.tumblr.com
carodaalder.nl 
Placebo,  Hold on to me.

 

 
 
 
 
top
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Site Map